Social Responsibility

สร้างห้องน้ำและทำบุญวัดดอนขมิ้น 2 มิถุนายน 2561

สร้างห้องน้ำและทำบุญวัดดอนขมิ้น (2 มิถุนายน 2561)

นำโดย อ.สมเกียรติ จงประสิทธิ์พร และครอบครัว เพื่อนๆอาจารย์ รวมถึง พี่น้อง X-MIE ทุกรุ่น