News

รวบรวมภาพประทับใจ : การปฐมนิเทศนักศึกษาและปัจฉิมนิเทศศึกษาวิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 1-2 กันยายน 2561 โรงแรมแกรนด์ จอมเทียน พาเลซ ชายหาดจอมเทียน จังหวัดชลบุรี

รวบรวมภาพประทับใจ (อยู่ระหว่างรวมรวบและแชร์นะครับ)

การปฐมนิเทศนักศึกษาและปัจฉิมนิเทศศึกษาวิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต

ประจำปีการศึกษา 2561

ระหว่างวันที่ 1-2 กันยายน 2561

โรงแรมแกรนด์ จอมเทียน พาเลซ ชายหาดจอมเทียน จังหวัดชลบุรี