• Home
  • News
  • กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาและปัจฉิมนิเทศศึกษาวิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 1-2 กันยายน 2561 โรงแรมแกรนด์ จอมเทียน พาเลซ ชายหาดจอมเทียน จังหวัดชลบุรี
News Social Responsibility

กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาและปัจฉิมนิเทศศึกษาวิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 1-2 กันยายน 2561 โรงแรมแกรนด์ จอมเทียน พาเลซ ชายหาดจอมเทียน จังหวัดชลบุรี

กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาและปัจฉิมนิเทศศึกษาวิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2561

สาขาวิชาวิศวกรรมจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ระหว่างวันที่ 1-2 กันยายน 2561

โรงแรมแกรนด์ จอมเทียน พาเลซ ชายหาดจอมเทียน จังหวัดชลบุรี

วันเสาร์ ที่ 1 กันยายน 2561

เวลา

กิจกรรม

08.00-09.00 น.

– ลงทะเบียน พร้อมรับประทานอาหารว่าง

09.00-09.40 น.

– เริ่มพิธีการ ประธานในพิธี ให้เกียรติกล่าวเปิดงานและให้โอวาทแก่นักศึกษา X-MIE

09.40-10.20 น.

– พิธีการสวมสูทของนักศึกษา X-MIE ศูนย์กรุงเทพฯ รุ่นที่ 23

10.20-11.10 น.

– ตัวแทนผู้ทรงคุณวุฒิ และศิษย์เก่าให้เกียรติให้โอวาทแก่นักศึกษา X-MIE ศูนย์กรุงเทพฯ รุ่นที่ 23

และแสดงความยินดีแก่นักศึกษา X-MIE ศูนย์กรุงเทพฯ รุ่นที่ 19 ที่จบการศึกษาเป็นมหาบัณฑิต

11.10 – 11.30 น.

– พิธีปัจฉิมนิเทศนักศึกษา X-MIE ศูนย์กรุงเทพฯ รุ่นที่ 19

11.30 – 12.00 น.

– พิธีบายศรีนักศึกษา X-MIE ศูนย์กรุงเทพฯ รุ่นที่ 23

12.00 – 12.15 น.

– ถ่ายรูปหมู่กับคณาจารย์ ศิษย์ปัจจุบัน และศิษย์เก่าเพื่อเป็นที่ระลึก

12.15 – 13.00 น.

– รับประทานอาหารกลางวัน พักผ่อนตามอัทยาศัย (นำของไปเก็บยังที่พัก)

13.00 – 14.00 น.

– พิธีศักดิ์สิทธิ์ “สายใยรักเกียร์พี่สู่เกียร์น้อง” (เฉพาะศิษย์เก่าดำเนินกิจกรรมกับนักศึกษาใหม่เท่านั้น)

14.00 – 16.00 น.

– กิจกรรมเข้าฐานสานสัมพันธ์พี่น้อง X-MIE

(ฐาน X-19, X-20, X-21, X-22 และศิษย์เก่าทั้งนนทุบรี อมตะนคร และระยอง   ใช้เวลาในการเข้าฐานฐานละ 15 นาที)

(ก่อนส่งน้องออกจากฐานกิจกรรมให้รุ่นพี่ผูกข้อมือรุ่นน้องด้วย)

– รายงานความก้าวหน้าสารนิพนธ์นักศึกษา X-MIE ศูนย์กรุงเทพฯ

16.00 – 17.00 น.

– กิจกรรมฟุตบอลเชื่อมความสัมพันธ์ไมตรี X-MIE

17.00 – 18.00 น.

– พักผ่อนตามอัธยาศัย

18.00 – 22.00 น.

– ร่วมรับประทานอาหารเย็น และพบปะสรรสัง คณาจารย์ ศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบัน

– การแสดงของนักศึกษา X-MIE ศูนย์กรุงเทพฯ รุ่นที่ 23 และดนตรีสด

 

วันอาทิตย์ ที่ 2 กันยายน 2561

เวลา

กิจกรรม

07.00 – 10.00 น.

– รับประทานอาหารเช้า และคืนกุญแจห้องพัก

10.00 น.

– เดินทางกลับกรุงเทพฯ

รายละเอียดอื่นๆการจัดกิจกรรม ดังนี้

 


Leave a Comment

* By using this form you agree with the storage and handling of your data by this website.