• Home
  • Social Responsibility

Category : Social Responsibility

Social Responsibility

News Social Responsibility

กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาและปัจฉิมนิเทศศึกษาวิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 1-2 กันยายน 2561 โรงแรมแกรนด์ จอมเทียน พาเลซ ชายหาดจอมเทียน จังหวัดชลบุรี

admin
รายละเอียดอื่นๆการจัดกิจกรรม ดังนี้ กำหนดการพิธีและกิจกรรมวันที่ 1-2 ก.ย. 61.pdf รายงานการสำรวจสถานที่จัดงานและเตรียมการจัดงาน.pdf เสื้อกิจกรรมสังสรรค์ ราคาตัวละ 350 บาท
News Social Responsibility

Survey : Jomtien Beach @ PATTAYA

admin
สำรวจและเตรียมกิจกรรม  สำหรับงานปฐมนิเทศนักศึกษาและปัจฉิมนิเทศศึกษาวิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจำปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 1-2 กันยายน 2561 โรงแรมแกรนด์ จอมเทียน พาเลซ ชายหาดจอมเทียน จังหวัดชลบุรี วันที่เดินทางสำรวจ : 7-8 กรกฎาคม 2561 ผู้สำรวจ : อ.กฤษ และนักศึกษา XMIE รุ่น
Social Responsibility

สร้างห้องน้ำและทำบุญวัดดอนขมิ้น 2 มิถุนายน 2561

admin
สร้างห้องน้ำและทำบุญวัดดอนขมิ้น (2 มิถุนายน 2561) นำโดย อ.สมเกียรติ จงประสิทธิ์พร และครอบครัว เพื่อนๆอาจารย์ รวมถึง พี่น้อง X-MIE ทุกรุ่น