Category : Sport Activity

Sport

News Sport Activity

ปิดฉากอย่างสวยงาม การแข่งขันฟุตบอลประเพณี X-MIE CUP ครั้งที่ 1 ปี 2561 (อยู่ะหว่าง Up รูปครับ)

admin
ปิดฉากอย่างสวยงาม การแข่งขันฟุตบอลประเพณี X-MIE CUP ครั้งที่ 1 ปี 2561  ขอขอบพระคุณอาจารย์ กฤษดา อัศวรุ่งแสงกุล เป็นเกียรติมาเปิดงานแข่งขันฟุตบอลประเพณี X-MIE ครั้งที่ 1 ขอแสดงยินดีกับแชมป์รุ่นแรกของบอลประเพณี X-MIE ครั้งที่ 1 โดยทีมชนะเลิศ X-MIE19 และทีมรองชนะเลิศ X-MIX23 ขอขอบคุณกรรมการผู้ตัดสินจำเป็น พี่วีครับ บรรยากาศริมขอบสนาม